Privacybeleid

Als u onze website www.nourishdione.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen wij informatie over u. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij met die gegevens doen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om en bewaren deze veilig. Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens wij over u bewaren, neem dan contact met ons op. Wij kunnen deze privacyverklaring bijwerken als wij dat nodig achten. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2023.

Inhoudsopgave

Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
Wie gebruikt uw gegevens?
Wiens gegevens gebruiken wij?
Hoe verkrijgen wij uw gegevens?
Welke informatie over u gebruiken wij?
Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Met wie delen we uw gegevens?
Waar slaan we uw gegevens op?
Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
Wat kunt u van ons vragen?
Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?
Welke cookies gebruiken wij?
Wat doen wij met minderjarigen?
Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Hieronder vallen persoonsgegevens van iedereen die ooit contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contacten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u als individu herleidbaar zijn, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?
Nourish Dione® is verantwoordelijk voor de website www.nourishdione.com en daarmee de verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Nourish Dione®
Librastraat 3
5632CW Eindhoven

3. Van wie gebruiken wij gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft opgenomen of onze website heeft bezocht. Denk hierbij aan bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contacten van onze partners.

4. Hoe komen wij aan uw gegevens?
Wij verkrijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u:

onze website bezoekt
maak een account aan
vul gegevens in op onze website
neem contact met ons op via e-mail, telefoon of andere middelen
geven toestemming voor het gebruik ervan aan een van onze partners
5. Welke gegevens gebruiken wij van u?
Wij gebruiken de volgende gegevens:
- naam
- woonadres of zakelijk adres
- afleveradres
- e-mail adres
- telefoonnummer
- betalingsgegevens


6. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor wij deze mogen gebruiken:

Wij hebben uw toestemming verkregen om uw persoonsgegevens te gebruiken.
Wij gebruiken uw gegevens omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn en dit niet zonder kunnen.
wij gebruiken uw gegevens om aan de wet te voldoen, zoals het bewaren van gegevens voor de Belastingdienst


7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn en zolang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Zolang u klant bent, bewaren wij uw gegevens bijvoorbeeld gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de afhandeling van eventuele klachten of juridische zaken. Wilt u meer weten over hoe lang wij uw specifieke gegevens bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen wij uw gegevens?
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met anderen delen. We zullen dit alleen doen als:
We uw toestemming hebben verkregen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken.
U bent onze klant
Wij moeten dit doen om aan de wet te voldoen.

9. Waar bewaren wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat wij uw gegevens ook binnen de EER opslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
Wij hebben ons uiterste best gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch te beveiligen. Wij hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van anderen terechtkomen. Jouw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daarvoor toestemming van ons hebben gekregen. Als u vragen heeft over onze specifieke beveiligingspraktijken, neem dan contact met ons op. Wanneer wij uw gegevens met anderen delen, zijn ook zij verplicht om daar net zo zorgvuldig mee om te gaan als wij. Merkt u dat dit niet het geval is, laat het ons dan weten.

11. Wat kunt u van ons vragen?
Omdat wij persoonlijke gegevens over u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten worden hieronder vermeld.


Recht op informatie
Wij moeten helder en begrijpelijk uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Recht op toegang
Je kunt altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van jou hebben.

Recht op correctie
U kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht is van toepassing op de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. U kunt bijvoorbeeld bij ons aangeven dat u geen post meer van ons wenst te ontvangen. Dit geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als u klant bij ons bent of ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken, kunt u ons vragen om de digitale gegevens die wij bewaren naar u toe te sturen over jou. Hierdoor kunt u die gegevens desgewenst overdragen aan een andere organisatie.

Recht op beperking
U kunt ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken.

Recht om vergeten te worden
U kunt ons vragen om alle informatie die wij over u bewaren te verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens die naar u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen. Sommige gegevens moeten bijvoorbeeld 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.

Recht om een ​​klacht in te dienen
U kunt een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht, dan lossen wij deze graag voor u op. Neem daarvoor contact met ons op. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen uiteraard dat het niet zover zal komen, maar in extreme gevallen kunt u ook naar de rechter stappen. Dan is het de rechter in de woonplaats van Nourish Dione® die uw klacht behandelt.

Hoe dien ik een verzoek of klacht in?
Stuur uw verzoek of klacht naar ons op info@nourishdione.com. We en wij verwerken uw verzoek of klacht binnen 30 dagen. Als er meerdere verzoeken of klachten zijn of als uw verzoek of klacht complex is, kan het langer duren. In dat geval nemen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. Het kan zijn dat wij u vragen om u te legitimeren. In dat geval vragen wij gegevens van u om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens bekend zijn.

12. Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn op onze privacyverklaring de algemene regels van toepassing die volgens de Nederlandse wet gelden.

13. Welke cookies gebruiken wij?
U kunt zelf bepalen welke persoonsgegevens wij van u mogen gebruiken. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw profiel te personaliseren op basis van uw surf- en zoekgedrag, kunnen wij onze website op maat maken om het gebruik voor u gemakkelijker en persoonlijker te maken. Dit doen wij met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw hardware wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

functionele cookies, zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en login-informatie
tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn ontworpen om relevante advertenties
Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

Facebook (trackingcookie)
Google Adwords (trackingcookie)


14. Hoe gaan wij om met gegevens van minderjarigen?
Wij richten ons met onze website niet specifiek op minderjarigen. Dit betekent dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om onze website te gebruiken. Als u minderjarig bent wanneer u onze website of webshop bezoekt, gaan wij ervan uit dat u deze toestemming vóór uw bezoek heeft verkregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?
Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@nourishdione.com. We, wij helpen u graag verder.